פטור ממס שבח בביצוע עסקה במספר מגרשים

והנה עובדות המקרה:

  1. בני הינו בעלים בנפרד ובמשותף של מספר חלקות בגוש 6434 בכפר סבא (להלן: "המקרקעין"). החלקות הינן בשטח של 530-540 מ"ר וניתן לבנות עליהן בית דו-משפחתי.
  2. סך כל חלקיו של בני מגיע לקרקע לבניית 10 יחידות דיור. בחלקות בהן שותף בני עם אחרים, לצורך הוצאת היתר בניה ומימוש זכויות, יהיה צורך להגיע להסכם שיתוף וחלוקה עם השותפים.
  3. החלקות התקבלו במסגרת איחוד וחלוקה אשר אושרה למתן תוקף בשנת 1997. רישום הרה-פרצלציה בלשכת רשם המקרקעין נעשה בשנת 2000 במסגרת "פרצלציה לא רצונית".
  4. זכויות בני במקרקעין (בחלקם נרכשו על ידו ובחלקן התקבלו בדרך של הורשה מהוריו) נובעים משתי חלקות מקור גובלות ורצופות בטרם תוכנית האיחוד וחלוקה.
  5. במסגרת תוכנית האיחוד והחלוקה אוחדו כל החלקות באותו איזור לחלקה אחת גדולה וחולקו לחלקות נפרדות בהתאם ללוח ההקצאות שבתב"ע.
  6. בני קיבל את חלקו בחלקות ספוראדיות.

הסוגיה המיסוית - משפטית:

האם יהיה זכאי בני לקבלת אישור כי על מכירת מקרקעין יחולו הוראות חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת השעה), התשע"א - 2011 המקנה הטבה במס שבח למרות שמדובר בחלקות נפרדות בשל העובדה שבמקור היוו חטיבת קרקע רצופה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. בשל העובדה שביום הרכישה היוו המקרקעין בידי הבעלי והוריו (זכויותיהם במקרקעין עברו בירושה לבעלים), חטיבת קרקע אחת שכן החלקות היו גובלות ורצופות, ועל פי תוכנית של איחוד וחלוקה מחדש פוצלו זכויותיו למספר מגרשים חדשים בתחום התוכנית, יש לראות את מכירת המגרשים החדשים כולם על ידו לאותו רכוש כמכירה של חטיבת קרקע אחת לצורכי הוראת השעה ומתן התמריץ בהפחתת שיעור המס.
  2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.
על ידי: עו"ד יובל ברכה | 2011-08-21

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק