מעשה בית דין – השתק עילה והשתק פלוגתא

כללי מעשה בית-דין מבוססים על רעיון הסופיות.

ביסודם התפיסה כי לאחר שעניין נדון על ידי הערכאות המשפטיות המוסמכות, תוך שניתן לכל אחד מהצדדים יומו בבית המשפט, הרי שהכרעה שיפוטית סופית שהתקבלה כדין היא מחייבת, ומכוחה נוצר מחסום דיוני המונע התדיינות משפטית חוזרת באותו עניין.

כידוע, לכללי מעשה בית דין שני ראשים: השתק עילה והשתק פלוגתא.

על ידי: עו"ד יובל ברכה |
קרא עוד

הדרך לחסוך במסים בהשכרת דירה למגורים בישראל

יש לכם דירה להשקעה ? רוצים ללמוד איך לחסוך בתשלומי המס בגין ההכנסות מדירה זו. הינה לכם מתנה מאיתנו.

על ידי: עו"ד יובל ברכה |

קרא עוד

פטור ממס שבח אינפלציוני במיסוי מקרקעין

הצעת חוק חדשה פוטרת מוכרים של נכס מקרקעין ממס אינפלציוני בעת חישוב מס השבח

על ידי: עו"ד יובל ברכה |

קרא עוד

חוק מוסר תשלומים לעסקים קטנים ובינוניים

הנה הצעת חוק חדשה שמטרתה לשפר את סיכויי ההישרדות ואפשרויות ההתפתחות של עסקים קטנים ובינוניים. הצעת החוק מבקשת לקבוע מועדי תשלום מקסימאליים במשק בגין אספקת טובין, מתן שירותים או ביצוע עבודה על ידי עסק קטן או בינוני כל זאת בהתאם לעקרונות של שיפור תנאי עשיית העסקים הנהוגים במדינות ה-OECD.

על ידי: עו"ד יובל ברכה |

קרא עוד

עוד לא אבדה תקוותינו. זכרו: אסור להתייאש

מוטרדים ?, ... לא ישנים בלילה, מרב דאגות ? ...     חוששים מהליך משפטי שאמור לנחות עליכם ?

קופחתם ואין לכם ברירה, אלא לפתוח הליך משפטי ?    אל תאמרו נואש ! - קראו להלן

על ידי: עו"ד יובל ברכה |

קרא עוד

מרגישים מרומים ממעשיו של מארגן קבוצת הרכישה שלכם ?

התפתיתם להצטרף לקבוצת רכישה ? -מרגישים מרומים ממעשיו של מארגן קבוצת הרכישה שלכם ?

הרשימה שלהלן, היא בשבילכם..

על ידי: עו"ד יובל ברכה |

קרא עוד

קראו: האם תוכלו לדרוש את זכויותיכם, למרות שחתמתם על ויתור ?

מה דעתכם ?

 האם תוכלו לחזור בכם מחתימתכם על 'כתב ויתור על טענות' כלפי רשות ציבורית?

 האם תוכלו לתבוע את הרשות הציבורית, חרף הויתור ? - לחצו כאן לקריאת סיפור קצר ומרתק ובצידו התשובה

על ידי: עו"ד יובל ברכה |

קרא עוד

תבעו אתכם ? - מה נכון לעשות ? להגיש או לא להגיש תביעה שכנגד

מה תגידו? :    - האם נכון לפעול אוטומטית, במקרה בו חלילה הגישו נגדם תביעה, ולהגיש תביעה שכנגד?

האם ההגנה הכי טובה היא באמת התקפה ?     -  קראו מה פסק בעניין דומה כב' הש' עופר גרוספקופף. על הדרך תרוויחו עוד טיפ ותדעו איך להימנע ממצב בו חברה ששכרה את שירותיכם נמנעת מלקיים את חובותיה.

על ידי: עו"ד יובל ברכה |
קרא עוד

הוריכם מתבגרים ? רוצים להגן עליהם מבלי לשלול את חירותם או לפגוע בעבודתכם - הנה הפתרון

הוריכם מתבגרים ? אט אט הם נחלשים מבחינת ניהול ענייניהם ?

אתם חוששים מניצול מצבם על ידי זרים ?

איך תגנו עליהם מבלי לשלול את חירותם באופן אולטימטיבי ?

- על כך ברשימה שלהלן

על ידי: עו"ד יובל ברכה |

קרא עוד

הסוד נחשף: איך מצליחים יזמים להוציא מהעיריות מיליוני ₪, במקום לשלם בעת ביצוע פרויקט

קבלן זוכה במכרז לבניית מבנה. טרם הבניה נדרש הוא לשלם .

מה יכול לגרום לעירייה להשיב לו את ההיטלים הללו ? – על כך ברשימה שלהלן

על ידי: עו"ד יובל ברכה |
קרא עוד

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק