חיסיון עורך דין לקוח

לפי הצעת חוק חדשה, שהוגשה לאחרונה, ע"י משרד המשפטים והרשות לאיסור הלבנת הון, יחוייבו עו"ד ורו"ח לברר את מקור כספם של לקוחותיהם, ולדווח לרשויות לפני ביצוע פעולות פיננסיות עבורם. לדוגמה:

  • קניה, מכירה, או חכירה של נדל"ן
  • קניה או מכירה של עסק
  • ניהול נכסים, כספים וחשבונות של הלקוח
  • קבלה, אחזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול תאגיד, עסק או נאמנות
  • ועוד.

בנוסף, למפקחים של הרשות תהיה סמכות לדרוש את כל המידע והמסמכים המתיחסים לפעולותיו של עורך הדין ורואה החשבון בענין.

אך בישיבה שהתקיימה בוועדת חוקה, חוק ומשפט, התנגדה לשכת עו"ד בתוקף, לחיוב חובת הדיווח, והובהר על ידה, כי אין זה מתפקידנו (עורכי הדין) לעשות את עבודתן של הרשויות, שהרי בכך נפגע ביחסי האמון שבין עו"ד ללקוח וכמתבקש גם בחיסיון אליו אנו מחוייבים.

ואכן, לאחרונה, לאחר שלוש שנים של מאבק עיקש, נקבע כי הוסרה חובת הדיווח מעורכי דין כלפי לקוחותיהם.

ברצוני להרחיב מעט בנושא החיסיון והסודיות אליהם מחויב עו"ד בהתקשרות מול הלקוח.

החיסיון המשפטי הינו עיקרון על, המאפיין את ההתקשרות המקצועית בין עורך דין ללקוח. עיקרון זה חל גם לגבי מספר עיסוקים נוספים, דוגמת רפואה, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית אלא שלגבי עורך דין מדובר בחיסיון מלא ומוחלט המעוגן בחוק בשתי הוראות משלימות:

  1. " (א)  דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוחו או לבין אדם אחר מטעם הלקוח ויש להם קשר עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, אין עורך הדין חייב למסרם כראיה, אלא אם ויתר הלקוח על החיסיון; והוא הדין בעובד של עורך דין אשר דברים ומסמכים שנמסרו לעורך הדין הגיעו אליו אגב עבודתו בשירות עורך הדין.

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לאחר שחדל העד להיות עורך דין או עובד של עורך הדין."  (סעיף 48 לפקודת הראיות)

  1. " דברים ומסמכים שהוחלפו בין לקוח לבין עורך דין ויש להם קשר עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, לא יגלה אותם עורך הדין בכל הליך משפטי, חקירה או חיפוש, מלבד אם ויתר הלקוח על חסינותם." (סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין)

בנוסף גם כלל 16(א)(2) ו-כלל 21 לכללי לשכת עורכי הדין מתיחסים לחובת הסודיות.
חובות החיסיון והסודיות חלה כמובן גם על עובדי המשרד האחרים.

מהו הערך שנמצא בבסיס החיסיון?

קודם כל, הבטחה של תיקשורת חופשית בין עו"ד ללקוח.
ושנית, מרחב בטוח, המאפשר ללקוח להציג לעורך דינו את כל המידע שבידיו מבלי חשש שיתגלו לדורשי רעתו.

בעוד שחובת הסודיות חולשת על 'כל דבר' שהוחלף בין עורך הדין ללקוח לפני כל אדם בע"פ ובכתב, החיסיון חולש רק על "דברים ומסמכים שהוחלפו בינו ובין הלקוח שיש להם קשר ענייני לשירות המקצועי".

היות וחובת החיסיון חלה גם על המדינה, כל המידע והמסמכים המצויים בידיו של עורך הדין מוגנים מפני הרשות המבצעת ושאר גופי אכיפת החוק.


חשיפת המידע והפרת החיסיון תתאפשר רק במתן אישור מיוחד לכך מטעם הלקוח. 

על ידי: עו"ד יובל ברכה | 26/06/2014

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק