תבעו אתכם ? - מה נכון לעשות ? להגיש או לא להגיש תביעה שכנגד

מה תגידו:

האם נכון לפעול אוטומטית, במקרה בו חלילה הגישו נגדם תביעה, ולהגיש תביעה שכנגד?

האם ההגנה הכי טובה היא באמת התקפה ?

קראו מה פסק בעניין דומה כב' הש' עופר גרוספקופף.

על הדרך תרוויחו עוד טיפ ותדעו איך להימנע ממצב בו חברה ששכרה את שירותיכם נמנעת מלקיים את חובותיה.

ובכן, מעשה שהיה כך היה:

חברה א' (החברה המשווקת) חתמה על הסכם עקרונות עם חברה ב' (חברת התוכנה) שתכליתו הייתה להפוך את החברה המשווקת לנציגה הבלעדית בישראל של חברת התוכנה.

אולם שיתוף הפעולה בין הצדדים לא האריך ימים, ודרכיהם נפרדו. חברת התוכנה הפסיקה לשתף את החברה המשווקת בשיווק מוצרי התוכנה ו/או ההכנסות בגינם.

החברה המשווקת הגישה תביעה, במסגרתה דרשה כי הסכם העקרונות שנחתם בינה ובין חברת התוכנה ייאכף ויתאפשר לה להמשיך לתת שירותי שיווק למוצרי התוכנה בישראל, ולזכות בתמורה שהובטחה לה בעבור שירותים אלו.

לשיטת החברה המשווקת, לאחר שנוצר הקשר הראשוני בינה לבין חברת התוכנה, החלה האחרונה לפעול בחוסר תום לב כלפיה.

כך למשל, סירבה חברת התוכנה להעביר לחברה המשווקת את הסכומים להם הייתה זכאית לפי הסכם העקרונות, זאת למרות שהחברה המשווקת המשיכה לפעול לשיווק מוצרי התוכנה ואף להעניק ללקוחות שירותי תמיכה ותחזוקה.

עוד טענה החברה המשווקת כי חברת התוכנה נמנעה מלחתום על חוזה מפורט עמה ובכך הפרה למעשה את הסכם העקרונות, אשר קבע כי בין הצדדים יגובש הסכם המסדיר את תנאי ההתקשרות.

ובכן, לחברת התוכנה הייתה אסטרטגיה!

היא החליטה, שאם אין לה מה להשיב, אזיי היא "תמציא" טענות כנגד החברה המשווקת ותפעל להפוך את הקערה, כנגד החברה המשווקת, על דרך הגשת תביעה שכנגד נגד האחרונה.

כך למשל, טענה חברת התוכנה כי החברה המשווקת היא שהפרה את ההבנות בין הצדדים היות שלא סיפקה שירותים ברמה נאותה וכי ההתקשרות עמה נפסקה לאור הנזקים הרבים שהיא גרמה בהתנהלותה.

כן טענה חברת התוכנה, במסגרת התביעה שכנגד, כי החברה המשווקת התעשרה על חשבונה של חברת התוכנה, ועוולה כלפיה בעוולת גזל סוד מסחרי וגרם הפרת חוזה.

כב' השופט ע. גרוסקופף לא התרשם מן התביעה שכנגד, ואף אימץ את מרבית טענות החברה המשווקת.

ראשית, קבע השופט כי יש לראות בהסכם העקרונות שנחתם בין הצדדים כהסכם מחייב, אף שחברת התוכנה לא השכילה לקדם חתימה על חוזה עבודה מפורט בין הצדדים, וכפי שהוסכם ביניהם מראש.

לאחר שבחן את רכיבי התביעה, הוסיף בית המשפט ופסק כי החברה המשווקת זכאית לדרוש את הכספים המגיעים לה בגין ההסכם, הן בקשר לשכר המגיע לה והן בקשר להוצאותיה.

לשם החישוב האמור הורה בית המשפט על מתן צו למתן חשבונות המורה לחברת התוכנה לגלות בתצהיר את כל ההכנסות שהתקבלו על ידה בקשר לעסקאות התוכנה.

נקבע כי לאחר שיינתנו החשבונות על ידי חברת התוכנה ניתן יהיה לפסוק לחברה המשווקת את המגיע לה.

באשר לתביעה שכנגד נקבע כי יש לדחותה. נקבע כי אין כל בסיס לדרישתה של חברת התוכנה כי החברה המשווקת תפצה אותה על נזקים ערטילאיים.

שיקולי בית המשפט פורטו בהרחבה בפסק הדין, ומפאת קוצר היריעה, יוכל הקורא לפנות למשרדנו, לקבלתן.

 

 

 

 

 

על ידי: עו"ד יובל ברכה |

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק