מדריך לעשיית צוואות

חוק הירושה חוק הירושה חולש על כל ענייני הצוואות והירושות בישראל.

החוק מפריד בין מצב שבו אדם עורך צוואה לבין מצב שבו אדם הלך לעולמו מבלי להותיר צוואה.

במקרה שבו אדם שהלך לעולמו לא הותיר אחריו צוואה, החוק הוא שקובע כיצד יתחלק רכושו בין יורשיו. על כן, אנשים רבים בוחרים לעשות צוואה- מסמך אשר קובע מי יירש את רכושם ואת נכסיהם לאחר מותם, על פי רצונם.

החוק קובע 4 דרכים אפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה, כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב:

1 .צוואה בכתב יד

2 .צוואה בעדים

3 .צוואה בפני רשות (לרבות נוטריון)

4 .צוואה בעל פה

נעמוד על ארבע דרכים אלו, בקצירת האומר, להלן -

צוואה בכתב יד: חוק הירושה מאפשר לכל אדם להכין צוואה בכתב ידו. צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.

דגשים לעשיית צוואה בכתב יד: עשיית צוואה בכתב יד אינה מצריכה חתימה ו/או אישור של אף גורם מלבד המצווה עצמו.

חשוב לזכור! צוואה מודפסת אינה יכולה להיות צוואה בכתב יד.

צ'ק ליסט לעשיית צוואה בכתב יד: כל הצוואה צריכה להיכתב בכתב ידו של המצווה, כולל תאריך. המצווה חייב לחתום על הצוואה.

צוואה בעדים: צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

דגשים לעשיית צוואה בעדים: העדים לא יכולים להיות בני משפחה או זוכים על פי הצוואה. חייבים להיות 2 עדים (ואין חובה שאחד העדים יהיה עורך דין, או שעורך דין יאשר או יחתום על הצוואה). בתקופה של הגבלות אשר אינן מאפשרות לצאת למרחב הציבורי (כמו בתקופת הקורונה), ניתן להחתים על הצוואה עדים אשר נמצאים בסביבה הקרובה למקום המגורים של המצווה (למשל, שכנים). ככל שמדובר במצווה אשר נמצא בבידוד ו/או באשפוז, גם חברי הצוות הרפואי יכולים לשמש כעדים. המצווה והעדים חייבים להיות נוכחים ביחד במועד החתימה על הצוואה.

צ'ק ליסט לעשיית צוואה בעדים: ניתן להדפיס את הצוואה או לכתוב אותה בכתב יד. על המצווה לכתוב את מועד החתימה על הצוואה. על המצווה לחתום על הצוואה בפני 2 עדים. המצווה והעדים חייבים להיות נוכחים ביחד במעמד החתימה. העדים יחתמו על הצוואה, ויצהירו כי המצווה חתם והצהיר בפניהם שזוהי צוואתו.

צוואה בפני רשות (שופט, דיין, רשם ירושה או נוטריון): ניתן לעשות צוואה בפני רשות שהיא שופט, דיין, רשם לענייני ירושה או נוטריון. 

דגשים לעשיית צוואה בפני נוטריון: ניתן לעשות צוואה נוטריונית גם ללא צורך בחתימה פיזית של המצווה. אין צורך בעדים.

מידע חשוב לגבי כל סוגי הצוואות: צוואה שעומדת בתנאים הצורניים והמהותיים של החוק, תקפה גם ללא הפקדתה אצל הרשם לענייני ירושה.

יש להקפיד לרשום מספרי תעודת זהות של כל מי שמצוין בצוואה - כולל המצווה והזוכים.

חשוב לזכור כי ביחס לכל סוגי הצוואות - לזוכים על פי הצוואה אסור להיות מעורבים בתהליך עשיית הצוואה וחתימתה.

על מנת להבטיח שהצוואה תקוים לאחר פטירת המצווה, רצוי לשמור אותה במקום גלוי יחסית, או לתת אותה למשמרת בידי הזוכים על פי הצוואה, או בידי איש אמון / חבר קרוב, או בידי גורם מקצועי שהמצווה סומך עליו שיביא את הצוואה לקיום לאחר הפטירה, למשל, עורך דין או נוטריון.

בימי שגרה, על מנת להבטיח שהצוואה תמומש, ניתן להפקיד את הצוואות אצל הרשם לענייני ירושה. בתקופת החירום אין קבלת קהל בלשכות הרשם, לכן לא ניתן להפקיד צוואות. יחד עם זאת, לאחרונה הודיע רשם הירושה כי משרדו עמל על פיתוח שירות "הפקדה מרחוק"

על ידי: עו"ד יובל ברכה |

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק