נפלתם מהגדר? כיצד להזהר מקרנות גידור

לאחרונה דחה ביהמ"ש תביעה כספית בסך של כ 86,000,000 ₪ של משקיעים אשר השקיעו כספים בקרן גידור בחו"ל שקרסה. היות והוכח כי אין קשר סיבתי בין ההשקעה לבין קריסת הקרן.

התובעים השקיעו במניות באמצעות מנהלי הקרן, אשר פתחו חשבון נאמנות למטרה זו בבנק המזרחי. לימים, הנתבעים (מנהלי הקרן) אשר היו מעוניינים להתפתח ולגרום למשקיעים נוספים מחו"ל ומישראל להצטרף לקרן, קיבלו את הסכמתם של המשקיעים להעביר את הקרן לאיי קיימן שבחו"ל. לקרן החדשה היו רווחים בעיקר משתי מניות בתיק, אולם במהלך חודש יוני 2006 התחילה ירידה בשתיהן, שווי השוק ירד מכ 22 מליון דולר לכ 9 מליון דולר, והמשיכה כשהיא מלווה במשיכת כספי פדיונות בהיקפים נרחבים, עד שהקרן קרסה. המשקיעים טענו כי ההשקעה לא נעשתה עפ"י התנאים שנקבעו וכי בעקבות ניהול ההשקעות במניות הנ"ל, נגרמו ההפסדים.

כדי להבין את החלטת ביהמ"ש, אנסה להסביר מהי קרן גידור ומה הסיכונים מול הרווחים האפשריים.

קרן גידור, היא קרן השקעה הנוקטת אסטרטגיה המתימרת להביא לרווח בכל מצב שוק, לעתים על ידי שימוש באמצעי גידור פיננסיים (ויקיפדיה). מבנה הקרן מציע פיתרון לניהול פיננסי לבעלי יכולת, בלי להיות כפוף למגבלות החוק והרגולציה (ראה "רפורמת בכר").
מבנה של קרן גידור מאפשר להשקיע ללא מגבלות תוך ניצול מרבי של כל האסטרטגיות והמכשירים הפיננסיים העומדים לרשות מנהליה. היות והחוק קובע כי לא ניתן לנהל כספים עבור למעלה מ 5 לקוחות מבלי לקבל רישיון לניהול תיקי השקעות מן הרשות לניירות ערך, מבנה של קרן גידור, שהוא ללא מגבלות, מאפשר להניב רווחים שלא בדרך המקובלת (בניגוד לקרנות נאמנות למשל...).

והאסטרטגיה המובילה בכך הינה מכירה בחסר ומינוף פיננסי.

בשל הצורך המתמיד בגמישות בניווט אסטרטגי בכספים, נהוג לקבוע רף כניסה גבוה לקרן הגידור,

 

קרן גידור מורכבת בדרך כלל משתי ישויות משפטיות נפרדות . האחת היא "הקרן" - שותפות רשומה המוקמת לצורך פתיחת הקרן ובה חברים קבוצת המשקיעים בקרן  ושותף נוסף המוגדר כ"השותף הכללי" ותפקידו הוא לנהל את הקרן.  אין מדובר בשותף שווה זכויות וחובות כמו שאר השותפים המשקיעים בקרן,  אלא בשותף שאינו נושא בסיכון שבהשקעה וגם אינו חולק ברווחים.

כך למעשה כל הסיכון הוא על המשקיעים השותפים בקרן והסיכוי  ברווח מתחלק בין המשקיעים לבין חברת הניהול.

למנהלי הקרן  ישנו ייפוי כוח או הרשאה בלתי מוגבלת כמעט לפעול כמיטב הבנתם באמצעות שימוש מגוון במכשירים פיננסיים מכל הסוגים ,לרבות אופציות וחוזים עתידיים בעלי סיכון רב ומקובל כי מנהלי הקרן יקבלו על פי רוב, בתמורה, בונוס של עד  20אחוזים מרווחי הקרן .

היות והפיקוח של רשות ני"ע על הנעשה בענף קרנות הגידור כמעט שאינו קיים, ולא נדרש רישיון ניהול תיקים בתוקף, מנהלי קרנות הגידור פטורים מעמידה בכללים הנוקשים של הרשות שכוללים בין היתר דרישה להון עצמי מינימלי, גיבוש תוכנית אכיפה מנהלתית, תיעוד ההתקשרויות עם הלקוחות, ביצוע בדיקות למניעת הלבנת הון על ידי הלקוחות, ועוד.

לסיכום, בשל שיקול הדעת שניתן למנהלי הקרן והמסמכים המשפטיים הנלווים להשקעה בקרן שמסירים בדר"כ כל אחריות מן המנהלים, ההסכמים הנלווים להשקעה אינם מותירים בדר"כ למשקיעים כל הגנה, והוכחת רשלנות בתביעה משפטית, היא מורכבת וקשה להוכחה.

לכן, לדעתנו, טוב יעשה המחוקק, אם יסדיר, כמו בארה"ב, את הרגולציה בתחום עם כללי משחק חדשים של ציות, ניהול סיכונים, דיווח שוטף ומניעת שימוש במידע פנים. כך תיווצר בשוק קרנות הגידור, ודאות, הן למשקעים והן לקרנות.

 

 

כתבות ומאמרים מומלצים:

מתחת לרדאר: תעשיית קרנות הגידור צומחת במהירות (גלובס)

מדריך שוק ההון, קרנות גידור

קרנות גידור וסוגיות של שקיפות ורגולציה

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק