הוריכם מתבגרים ? רוצים להגן עליהם מבלי לשלול את חירותם או לפגוע בעבודתכם - הנה הפתרון

הוריכם מתבגרים ?

אט אט הם נחלשים מבחינת ניהול ענייניהם ?

אתם חוששים מניצול מצבם על ידי זרים ?

איך תגנו עליהם מבלי לשלול את חירותם באופן אולטימטיבי, מחד ואיך לא תסנדלו את עצמכם בפיקוח הדוק כאפוטרופסים לרכושם ?

הנה ההלכה הנהוגה בהקשר זה –

-          בעת ההכרעה על מינוי אפוטרופוס יש לבחון היטב האם ניתן להבטיח להגן על החסוי מבלי לפגוע בזכויותיו ותוך צמצום הפגיעה בו.

-          בעת מינוי אפוטרופוס לאדם יש לבחון את השאלות והעקרונות הבאים:

  • שאלת הצורך - האם יש צורך אמיתי במינוי אפוטרופוס לאדם לצורך שמירת טובתו וזכויותיו?
  • שאלת עקרון האמצעי הפחות מגביל - האם ניתן להגיע למטרה שלשמה ננקט האמצעי בדרך פחות מגבילה?
  • עקרון ההחלטה העצמאית - יש לאפשר לאדם, ככל האפשר, לקבל החלטות בעצמו, בנוגע לגופו, לרכושו ולחייו, כל עוד הוא מסוגל לכך.

 במסגרת העקרון האחרון נקבעו הסדרים משפטיים לפיהם רשאי אדם לתת ייפוי כוח מתמשך, המייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו ולקבל החלטות בנוגע לענייניו במצב בו יהיה בלתי כשיר.

  • עקרון ההשתתפות - על האפוטרופוס או כל גורם אחר המסייע לתת לחסוי/ מוגבל מידע בנוגע לעניינים הנוגעים אליו, לשתפו, להיוועץ עמו בכל הנוגע לענייניו ככל וכל עוד הוא מסוגל להבין בדבר וכן לתת משקל ראוי לרצונו .
  • כן יש לבחון את מידת האוטונומיה של החסוי ומעורבותו בחיי החברה.

לא בכל מקרה נכון להכריז על פלוני כחסוי. ניתן למשל להטיל על אותו חסוי הגבלות בהתנהלות הרכושית,  בין השאר, בדרך של רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין על נכסים שבבעלותו וכן רישום הגבלות בחשבון הבנק שלו ו/או בכספים שהוא עתיד לקבל לידיו מכוח ירושה.

כן נכון להכין עבור החסוי תכנית כלכלית על מנת לאפשר לו יציאה מבית החולים ומגורים עצמאיים.

כל זאת, ניתן לעשות באמצעות ייפוי כוח מתמשך או מלווה אשר פלוני ייעזר בו וביהמ"ש יפקח על התכנית הכלכלית המוצעת.

 כאמור, אין צורך בכל מקרה למנות אפוטרופוס על החסוי. הליך שלרוב כרוך בבירוקרטיה רבה ובכאב ראש לא קטן.

על ידי: עו"ד יובל ברכה |

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק